خدمات و تعرفه ها

کلیه سالن های زیبایی در سرتاسر ایران به صورت رایگان می توانند سالن خود را در پلتفرم زیباسو به صورت رایگان ثبت کرده و از خدمات و مزایای زیباسو بهره مند شوند. جهت ورود اطلاعات خود به سامانه می توانید با پشتیبانی از طریق راه های آورده شده در زیر تماس گرفته و اطلاعات خود را مطابق با شرایط مندرج در بخش حقوق و قوانین، وارد نمایند.

 

 

 

09151027945

 

 09155204253

          پشتیبانی آنلاین: